Swarovski Crystal Lipstick

Swarovski Crystal Lipstick

  • $160.00
    Unit price per 


Swarovski crystal embellished lipstick bag. This item ships free